startuj z namidodaj do ulubionychszukaj
Najnowsze galerie
Facebook
Biuletyn Informacji Publicznej
O nas
Krótka historia

­ Instytucja nasza swoją działalność rozpoczęła w 1966r. - jako Dom Kultury dla Miasta i Powiatu.

­ W styczniu 1972 roku decyzją Miejskiej Rady Narodowej Powołano Miejski Dom Kultury a na mocy decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku powołano Powiatową Poradnię Instrukcyjno - Metodyczną Pracy Kulturalno - Oświatowej.

­ Po reformie administracyjnej w 1975 roku, Miejski Dom Kultury otrzymał nowy statut i stał się Wojewódzkim Domem Kultury.

­ Kolejna reforma administracyjna kraju spowodowała zmianę organu prowadzącego, którym w 1999 roku został samorząd miasta Włocławka. Prawie dwa lata zajęło uporządkowanie spraw prawnych i 4 grudnia 2000 roku Rada Miasta Włocławka podjęła Uchwałę o zmianie nazwy i nadaniu nowego statutu - powołano Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury, który jest prawnym następcą Wojewódzkiego Domu Kultury.

Główne kierunki działalności statutowej.

  • Najważniejsze zadania statutowe WOEiPK to: upowszechnianie i promocja kultury i sztuki, edukacja kulturalna, promocja twórców amatorskiego ruchu artystycznego, dokumentacja dorobku kultury Włocławka i regionu, organizacja imprez artystycznych upowszechniających poszczególne dziedziny sztuki, promocja kultury ludowej. Główną siłą naszej instytucji są imprezy z udziałem twórców amatorskiego ruchu artystycznego. Jesteśmy organizatorami wielu imprez prezentujących dorobek amatorskiego ruchu artystycznego. Współpracujemy ze stowarzyszeniami kulturalnymi, organizacjami społecznymi.

Oganizujemy:

  • imprezy z udziałem twórców amatorskiego ruchu artystycznego,
  • koncerty, spektakle,
  • imprezy plenerowe,
  • szkolenia, warsztaty i konsultacje dla twórców amatorskiego ruchu artystycznego.

Dysponujemy:

  • studiem nagrań,
  • profesjonalną aparaturą nagłośnieniową, samochodem – ford trasit.
Copyright © 2004-2016 WOEiPKrealizacja: Slashmedia